18
okt
2021

Helsepedagogisk forum, oktober -21 - Lofoten

18.10.2021 12:00 -15:00
Gratis
Helsepedagogisk forum, oktober -21 - Lofoten

Sted: NLSH Lofoten, Store møterom 3.etasje.

Når livserfaringer setter seg i kroppen

Belastende livserfaringer i form av alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer kan ha langsiktig innvirkning på helsen for de dette angår – blant annet i form av sykelig overvekt.

Målgruppe: brukerrepresentanter og helsepersonell som jobber med pasientgruppen eller er interessert i fagfeltet

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

20
okt
2021

LIS 1 obligatorisk undervisning Felles kompetansemodul - 20. oktober 2021

20.10.2021 14:00 -16:00
Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt

21
okt
2021

Helsepedagogisk forum, oktober -21 - Bodø

21.10.2021 12:00 -15:00
Gratis
Helsepedagogisk forum, oktober -21 - Bodø

Sted: NLSH Bodø, kursrom LMS eller auditoriet 9.etasje.

Når livserfaringer setter seg i kroppen

Belastende livserfaringer i form av alvorlige relasjonsbrudd, manglende omsorg fra foreldre og andre vonde barndomserfaringer kan ha langsiktig innvirkning på helsen for de dette angår – blant annet i form av sykelig overvekt.

Målgruppe: brukerrepresentanter og helsepersonell som jobber med pasientgruppen eller er interessert i fagfeltet

25
okt
2021

Fagdag - Barn som pårørende - oktober 2021

25.10.2021 10:00 -15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende - oktober 2021

Det er mulighet til å delta digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

03
nov
2021

Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - november2021

03.11.2021 11:30 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - november2021

Sted: Digitalt på Whereby

Helsepedagogikk handler om å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere som har helseutfordringer og deres pårørende.

Kurset er gratis. 

04
nov
2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2021

04.11.2021 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

05
nov
2021

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - november 2021

05.11.2021 08:00 - 18.11.2021 15:30
Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - november 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

11
nov
2021

Veilederkurs for LIS veiledere - november 2021

11.11.2021 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - november 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.