06
feb
2020

Veilederkurs for LIS veiledere

06.02.2020 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

11
feb
2020

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020

11.02.2020 10:00 - 12.02.2020 15:00
Ansatte i Helse Nord, ingen kursavgift. Andre kr. 2.500,-
Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020

Tema for årets konferanse er «kommunikasjon»

24
mar
2020

ProACT-kurs - mars 2020

24.03.2020 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - mars 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

21
apr
2020

ProACT-kurs - april 2020

21.04.2020 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - april 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

12
mai
2020

ProACT-kurs - mai 2020

12.05.2020 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - mai 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.