12
mar
2021

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - mars 2021

12.03.2021 08:00 - 25.03.2021 15:30
Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - mars 2021

Kurset er avlyst, men vil bli satt opp til høsten 2021.
I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

24
mar
2021

ProACT-kurs - mars 2021

24.03.2021 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - mars 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

25
mar
2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2021

25.03.2021 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

07
apr
2021

Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - april 2021

07.04.2021 11:30 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - april 2021

Sted: Digitalt via Whereby

Helsepedagogikk handler om å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere som har helseutfordringer og deres pårørende.

Kurset er gratis. 

08
apr
2021

Sistehjelp i møte med døden - april 2021

08.04.2021 09:00 -13:00
Gratis
Sistehjelp i møte med døden - april 2021

Kurset "Sistehjelp i møte med døden" skal gi folk grunnleggende kunnskap om døden, dødsprosessen og muligheter for å bistå døende, samt kjenne til det offentliges og hjelpeapparatets tilbud.

Palliativt team/ Nordlandssykehuset inviterer til Sistehjelpskurs.

14
apr
2021

ProACT-kurs - 14. april 2021

14.04.2021 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - 14. april 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

15
apr
2021

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - april 2021

15.04.2021 08:00 -15:45
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - april 2021

Kurset avholdes i Bodø, men sted ikke avklart.

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

29
apr
2021

ProACT-kurs - 29. april 2021

29.04.2021 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - 29. april 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

05
mai
2021

ProACT-kurs - mai 2021

05.05.2021 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - mai 2021

Sted: Undervisningsrom BOO-SEN-SU.009 store møterom, Nordlandssykehuset Bodø

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.

20
mai
2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2021

20.05.2021 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.