22
sep
2020

Fagdag - Barn som pårørende

22.09.2020 11:00 -15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen egner seg mest for barneansvarlige, og særlig tilpasset nye.
Enhetsledere kan også delta.

Representanter fra kommunene som ønsker å delta, må avtale dette med Sissel Eidhammer.

22
okt
2020

Veilederkurs for LIS veiledere

22.10.2020 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

27
okt
2020

Samling for lærlingeveiledere - Høst 2020

27.10.2020 10:00 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Samling for lærlingeveiledere - Høst 2020

Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset inviterer til den årlige tverrfaglig erfaringsamling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag, Logistikkfag og Kokkefag

Målgruppe:
Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset HF.
Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

29
okt
2020

Felles Kompetansemodul FKM - høst 2020

29.10.2020 08:15 -15:45
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Felles Kompetansemodul  FKM - høst 2020

Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-053

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS skal igjennom i løpet av sin spesialiseringtid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.