Forside

Innlogging

Om oss

 

 
29
feb
2024

Veiledningskurs Bodø - februar 2024

29.02.2024 08:15 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Veiledningskurs Bodø - februar 2024

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Del 1: 29. februar 2024, Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik (kl. 08:15-15:00)
Del 2: 4. april 2024, Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik (kl. 08:45-15:30)

 

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

06
mar
2024

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - mars 2024

06.03.2024 08:00 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - mars 2024

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

07
mar
2024

Samarbeidsmøte - veiledning av studenter

07.03.2024 12:00 -14:40
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset

Seksjon for kunnskapsbygging inviterer i samarbeid med NORD universitet til samarbeidsmøte angående veiledning av studenter.

Dette er et tilbud for dere som tar imot sykepleierstudenter på bachelor eller masternivå. Møtet er ment for deg som har kjennskap til mottak og veiledning av studenter i egen enhet. Samarbeidsmøtet gir mulighet for refleksjon med kollegaer fra andre enheter og du vil få presentert aktuelle veiledningsmodeller og nyeste forskning om tema av representanter fra Nord universitet.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

12
mar
2024

Velkommen som leder i Nordlandssykehuser HF

12.03.2024 10:30 -14:00
Gratis: Temasamling for ledere og ass.ledere i Nordlandssykehuset

Samling for deg som er ny som leder og/eller kjenner deg ny i rollen som leder i Nordlandssykehuset.

21
mar
2024

Veiledningskurs Del 3 - Bodø - mars 2024

21.03.2024 08:30 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Veiledningskurs Del 3 - Bodø - mars 2024

Målgruppe: Alle som har fullført Veiledningskurs del 1 og del 2

 

21
mar
2024

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2024 i Bodø

21.03.2024 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2024 i Bodø

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted:
Nordlandssykehuset Bodø, KU1.052

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig.

 

11
apr
2024

Tverrfaglig kurs i palliasjon - april 2024

11.04.2024 08:00 - 12.04.2024 15:30
Bare for helsearbeidere i medisinsk-, kirurgisk- og barneklinikken
Tverrfaglig kurs i palliasjon - april 2024
11
apr
2024

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - Lofoten

11.04.2024 08:00 -14:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF - Ingen kursavgift
Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - Lofoten

Foredragsholder: Psykolog Ståle Valvatne Einarsen

Målgruppe: Dagskurset om håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet gjennomføres i samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i Lofoten og Vesterålen. Målgruppen i Nordlandssykehuset vil være ledere, verneombud, tillitsvalgte, psykologer.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som vedlikeholdskurs for spesialister, med 7 timer.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

12
apr
2024

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - Vesterålen

12.04.2024 09:00 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF - Ingen kursavgift
Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - Vesterålen

Foredragsholder: Psykolog Ståle Valvatne Einarsen

Målgruppe: Dagskurset om håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet gjennomføres i samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i Lofoten og Vesterålen. Målgruppen i Nordlandssykehuset vil være ledere, verneombud, tillitsvalgte, psykologer.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som vedlikeholdskurs for spesialister, med 7 timer. 

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

16
apr
2024

Veiledningskurs Del 3 - Vesterålen - april 2024

16.04.2024 08:30 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Veiledningskurs Del 3 - Vesterålen - april 2024

Målgruppe: Alle som har fullført Veiledningskurs del 1 og del 2