Forside

Innlogging

Om oss

 

 
12
sep
2024

Veiledningskurs Bodø - september 2024

12.09.2024 08:15 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Veiledningskurs Bodø - september 2024

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Del 1: 12. september 2024, Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik (kl. 08:15-15:00)
Del 2: 17. oktober 2024, Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik (kl. 08:45-15:30)

 

12
sep
2024

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - september 2024

12.09.2024 08:15 -15:15
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - september 2024

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

12
sep
2024

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2024 i Bodø

12.09.2024 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2024 i Bodø

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted:
Nordlandssykehuset Bodø, KU1.052

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig.

 

18
sep
2024

Utviklingsprogram for enhetsledere i Nordlandssykehuset 2024-2025

18.09.2024 - 19.09.2024
Programmet er bare for ledere som leder medarbeidere i Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF starter høsten 2024 nytt program for ledere som leder medarbeidere. Programmet har som ambisjon å bidra til at du som leder skal være trygg i din rolle og oppleve at du lærer verktøy som bidrar til at du kan utvikle deg som leder

Målgruppe: Enhetsledere og ass. enhetsledere samt seksjonsledere som leder medarbeidere.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

18
sep
2024

Veilederkurs for LIS veiledere - september 2024

18.09.2024 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - september 2024

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. 

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

19
sep
2024

Konferanse om sykelig overvekt - september 2024

19.09.2024 08:30 -16:00
Konferanseavgift eksterne kr. 500,- inkl.- lunsj
Konferanse om sykelig overvekt - september 2024

I anledning 20 års jubileum for oppstart av Regionalt senter for Sykelig overvekt (RSSO)
inviterer vi til Konferanse for alle som jobber med pasienter i Nord-Norge som sliter med sykelig overvekt.

Fredag 20. september er det Fagrådsmøte som er for alle som jobber i Spesialisthelsetjenesten med
Sykelig overvekt – både lokalsykehus og Regionalt senter i Bodø

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

25
sep
2024

Jubileumsfagdager - Barneklinikken 50 år - Streaming påmelding

Ingen kursavgift
Hippo

Vi ønsker velkommen til Jubileumsfagdager - Barneklinikken 50 år.

26
sep
2024

Helsepedagogisk forum, september 2024 - Vesterålen

26.09.2024 12:00 -15:00
Gratis
Foto: Olav-Inge Alfheim

Sted: NLSH Vesterålen, Møterom 3.etg A3100.

Pårørende i krise - hva trenger de av oss

Målgruppe: Alle ansatte i Nordlandssykehuset, Vesterålen.

01
okt
2024

Kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold

Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold

Sted: Auditoriet 9. etasje, Parkveien 95.
          Digital streaming til Lofoten og Vesterålen

Ansatte ved Nordlandssykehuset ønskes hjertelig velkomne til å delta på kurs om normer,
kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis.

 

02
okt
2024

Kursdager i Jungiansk Type Index (JTI) for ledere - 2. oktober

02.10.2024 08:30 -15:00
Programmet er for ledere og ass. ledere på alle nivå i Nordlandssykehuset HF

Denne høsten gjennomføres det kursdager med innføring i Jungiansk typeteori for ledere.

Målgruppe:
Ledere og ass. ledere på alle nivå, som ikke har deltatt på JTI før, eller det er lenge siden sist og ønsker en oppfrisking.

.