04
sep
2018

04.09.2018 19:00 - 12.12.2018 21:30
Festsalen, Rønvik
Festsalen, Rønvik
Mellomåsveien 4, 8076 Bodø, Norge
Semesteravgift kr. 600,-
Bedriftskoret
Kr600,00
11
sep
2018

11.09.2018 08:15 -15:30
Bodø videregående skole, Store auditorium
Gratis
Fagdag - Tidlig innsats om ungdom, rus og vold

Tidlig innsats på rusfeltet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prp.nr.15 S (2016–2020).  Viktige strategier er å sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig og at alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.  

Det er TRU-prosjektet ved Ruspoliklinikken , Bodø videregående skole og Bodø kommune som inviterer til fagdag

34
11
sep
2018

11.09.2018 08:30 -12:00
Festsalen, Rønvik
Festsalen, Rønvik
Mellomåsveien 4, 8076 Bodø, Norge
Gratis
Bruk av figurer i relasjonssamtaler med barn og familier

Når vi samtaler med barn og familier, kan små figurer være til god hjelp for å forklare og forstå vansker i relasjonen. Det visuelle og konkrete gir en ekstra dimensjon i kommunikasjon, og samtalen blir mer fokusert og strukturert.

Vi gjør oppmerksom på at det er 2 halve dager, 11. september og 13 november, og ved påmelding er du påmeldt begge dagene.

96