27
okt
2020

Samling for lærlingeveiledere - Høst 2020

27.10.2020 10:00 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Samling for lærlingeveiledere - Høst 2020

Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset inviterer til den årlige tverrfaglig erfaringsamling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag, Logistikkfag og Kokkefag

Målgruppe:
Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset HF.
Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

29
okt
2020

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - høst 2020

29.10.2020 08:00 -15:45
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - høst 2020

Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-053

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

05
nov
2020

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2020

05.11.2020 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - november 2020

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

10
nov
2020

ProACT-kurs - november 2020

10.11.2020 08:00 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - november 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

08
des
2020

ProACT-kurs - desember 2020

08.12.2020 08:00 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - desember 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus.