21
jan
2021

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - januar 2021

Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - januar  2021

Kurssted: Auditoriet 9. etg., Nordlandssykehuset Bodø. 

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

25
jan
2021

Fagdag - Barn som pårørende - 2021

25.01.2021 10:15 - 26.01.2021 15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende - 2021

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

04
feb
2021

Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

04.02.2021 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

12
feb
2021

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - februar 2021

12.02.2021 08:00 - 25.02.2021 15:30
Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - februar 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.

15
feb
2021

Samarbeidsmøte Brukerorganisasjoner, Lofoten - februar 2021

15.02.2021 17:15 -20:00
Gratis
Samarbeidsmøte Brukerorganisasjoner, Lofoten - februar 2021

Dette samarbeidsmøtet vil foregå digitalt på "Whereby", NLSH sin digitale plattform for pasientbehandling. 

Samarbeidsmøte med Lærings- og mestringssenteret og brukerorganisasjoner i Lofoten