14
des
2021

Kommunikasjonskurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - desember 2021

14.12.2021 08:00 - 15.12.2021 16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kommunikasjonskurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - desember 2021

Kurset avholdes i Nordland kultursenter, Gamle Riksvei 53 - Stabburet.

Kurset baserer seg på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» som er vist å positivt påvirke legers kommunikasjonsvaner. Målgruppen er erfarne LIS 2 og 3. LIS med kort tid til ferdig spesialist/spesialiseringsperiode vil bli prioritert. Kurset dekker LM19, 21 og 22 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av forelesninger og kommunikasjonsøvelser. Du deltar på kurset som helhet. Antall deltakere er 16.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

20
jan
2022

Veilederkurs for LIS veiledere - januar 2022

20.01.2022 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - januar 2022

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. 

10
feb
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - februar 2022

10.02.2022 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - februar 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

02
mar
2022

LIS 1 obligatorisk undervisning Felles kompetansemodul - 2. mars 2022

02.03.2022 14:00 -16:00
Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt

24
mar
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2022

24.03.2022 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mars 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

05
apr
2022

QI Nord LIS - 2022

05.04.2022 08:00 - 06.04.2022 16:00
Bare for LIS i Nordlandssykehuset

QI Nord LIS starter i april 2022. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å sette i gang og lede forbedringsarbeid, samt delta i den videre opplæringen i foretaket. Programmets utforming stammer fra The Institute for Health Care Improvement (IHI), og vi benytter eksterne forelesere med lang erfaring med forbedringsarbeid.

28
apr
2022

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - april 2022

28.04.2022 08:00 -15:15
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - april 2022

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

12
mai
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2022

12.05.2022 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - mai 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

08
jun
2022

LIS 1 obligatorisk undervisning Felles kompetansemodul - 8. juni 2022

08.06.2022 14:00 -16:00
Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt