30
jan
2019

Grunnkurs helsepedagogikk - Vesterålen

30.01.2019 08:30 - 31.01.2019 15:30
Gratis
Grunnkurs helsepedagogikk - Vesterålen

Sted: NLSH Vesterålen, Møterom 3.etg A3100.

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert
arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller
skade oppstår.

Kurset er gratis. Det serveres kaffe og frukt.

31
jan
2019

ProACT-kurs januar

31.01.2019 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs januar

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

06
feb
2019

Migrasjonshelse

06.02.2019 08:30 - 07.02.2019 15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Migrasjonshelse

Migrasjonshelse er et fagfelt som omfatter utdanning, forskning og praksis som fokuserer på forholdet mellom migrasjon og helse.

Kurset søkes godkjent for leger, og er godkjent 12 timer for psykologer, sykepleiere og ergoterapeuter

07
feb
2019

Veilederkurs for LIS veiledere

07.02.2019 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.

12
feb
2019

Bedriftskoret "Kor Sykt!" Vårsemester 2019

12.02.2019 19:00 - 04.06.2019 21:30
Semesteravgift kr. 600,-
Bedriftskoret