25
okt
2018

25.10.2018 11:00 -18:00
Nordland kultursenter, Valhall
Nordland kultursenter, Valhall
Gamle Riksvei 53, 8070 Bodø
Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 750,-
Primær HPV-screening

Det blir nye tider i livmorhalsprogrammet med molekylær HPV-test som primær screeningmetode. Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft generelt og om de nye forandringer og oppfølgingsrutiner som følger den nye screeningmetoden.

Det vil bli søkt om at fagdagen skal gi tellende timer for leger og bioingeniører.

750,00 Kr 8
26
okt
2018

26.10.2018 09:00 -11:00
Gratis
Informasjonsmøte med Selvhjelp Norge

Pasienten er kanskje helse-Norges mest uutnyttede ressurs. Hvordan kan vi som helsepersonell benytte oss av Selvhjelp Norge for å stimulere til bedre mestring av livsproblemer hos brukere?

Sted: Store møterom, 3 etasje, NLSH Lofoten

21
06
nov
2018

06.11.2018 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs november

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

06
nov
2018

06.11.2018 08:30 - 07.11.2018 15:00
Festsalen, Rønvik
Festsalen, Rønvik
Mellomåsveien 4, 8076 Bodø, Norge
Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Recovery

Velkommen til kompetanseløft psykoser, seminar 5.

Kompetanseløft psykoser er et samarbeid mellom Psykisk helse og rus klinikken og HR-Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering i Nordlandssykehuset. 

Godkjent av Norsk psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet.

1.500,00 Kr 62