08
des
2020

ProACT-kurs - desember 2020

08.12.2020 08:00 -15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs - desember 2020

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. 

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

10
des
2020

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2020

10.12.2020 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2020

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

21
jan
2021

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - januar 2021

Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - januar  2021

Kurssted: Auditoriet 9. etg., Nordlandssykehuset Bodø. 

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

25
jan
2021

Fagdag - Barn som pårørende - 2021

25.01.2021 10:15 - 26.01.2021 15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende - 2021

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

04
feb
2021

Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

04.02.2021 08:30 -15:30
Ansatte i Nordlandssykehuset HF, ingen kursavgift. Andre kr. 1.000,-
Veilederkurs for LIS veiledere - februar 2021

Har du veiledningsansvar for LIS nå ?

Har du hatt/har veiledningserfaring med  LIS ellers ?

Målgruppe: Erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar.

Dette kurset er primært for ansatte i Nordlandssykehuset. Eksterne som melder seg på blir satt på venteliste og vil bli kontaktet hvis det er ledige plasser.