28
mar
2019

Psykisk helse i svangerskap og barsel

28.03.2019 09:30 - 29.03.2019 15:00
Ansatte i Nordlandssykehuset, ingen kursavgift. Andre kr. 1.500,-
Psykisk helse i svangerskap og barsel

I svangerskapet er kvinner mer sårbare enn i andre faser i livet. De fleste har en god psykisk helse gjennom svangerskap og barsel, men for noen er dette en tid med bekymring og uro.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

02
apr
2019

Seniorkurs 2019

02.04.2019 09:00 -16:00
Dette kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Seniorkurs 2019

Nordlandssykehuset HF ønsker med dette å invitere ansatte som nærmer seg pensjonsalder til å delta på seniorkurs, hvor hovedfokus er forberedelse på overgangen fra yrkesaktivitet til pensjonering på en best mulig måte.

Målgruppe: Ansatte ved Nordlandssykehuset HF fra fylte 60 år. Ansatte med særaldersgrense på 60 år kan delta fra fylte 58 år.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

07
mai
2019

ProACT-kurs mai

07.05.2019 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs mai

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.

28
mai
2019

Rett mat til rett pasient - LoVe

28.05.2019 09:30 -15:30
Seminaravgift kr. 560,- inkl.- dagpakke på hotellet
Rett mat til rett pasient - LoVe

Forekomsten av underernæring eller ernæringsmessig risiko hos beboere på norske sykehjem og hos eldre hjemmeboende er høy. Målet med kurset er å gi økt kunnskap til helsepersonell eller andre som jobber med syke og eldre.

04
jun
2019

ProACT-kurs 4. juni

04.06.2019 08:00 -15:30
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
ProACT-kurs  4. juni

Sted: Undervisningsrom KU053

National Early Warning Score (NEWS) er det best validerte og best utprøvde verktøyet for å identifisere tidlige tegn til forverring av tilstanden hos voksne pasienter på sykehus. Opplæring og kursing i bruken av NEWS ved Nordlandssykehuset, startet i 2015.