26
aug
2021

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø 2021

26.08.2021 08:30 - 27.08.2021 15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset Bodø
Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Bodø  2021

Målgruppe: Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset Bodø. Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Sted: Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø (med forbehold Covid-19 situasjon)

07
sep
2021

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Vesterålen 2021

07.09.2021 08:30 - 08.09.2021 15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset Vesterålen
Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Vesterålen 2021

Målgruppe: Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset Vesterålen. Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Sted: Kysthotellet, Stokmarknes (med forbehold Covid-19 situasjon)

09
sep
2021

ALS i Nordland

09.09.2021 08:30 -15:00
Gratis
ALS i Nordland

Sted: Webinar 

ALS-teamet på Nordlandssykehuset Bodø ønsker velkommen til digitalt seminar om ALS i Nordland

Webinaret er aktuelt for alle faggrupper innen primær- og spesialisthelsetjenesten i Nordland. Hensikten med webinaret er kompetansespredning rundt ALS, og tilbudet denne pasientgruppen har i Nordland, samt å etablere kontakt mellom de som jobber med pasientgruppen, på tvers av foretaks- og kommunegrenser.

 

09
sep
2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2021

09.09.2021 14:00 -16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - september 2021

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Kursrom KU-052 og KU-05

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

07
okt
2021

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - oktober 2021

07.10.2021 08:00 -15:45
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - oktober 2021

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset, sentrum KU 051-53

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

11
okt
2021

Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud 2021

11.10.2021 08:00 - 12.10.2021 15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (11. - 12. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 24. - 25. november).

Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

12
okt
2021

Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Lofoten 2021

12.10.2021 08:30 - 13.10.2021 15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset Lofoten
Utdanningsprogram for lærlingeveiledere - Lofoten 2021

Målgruppe: Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsefagarbeid, portørfag, kokkefag og logistikkfaget i Nordlandssykehuset Lofoten. Begrenset antall plasser - "førstemann til mølla"

Sted: Store møterom 3 etg. Nordlandssykehuset Lofoten

12
okt
2021

Ungdom og utenforskap

12.10.2021 09:00 -12:45
Gratis
Ungdom og utenforskap

På grunn av pandemien blir årets fagdag digital og bare på nett.

Temaet for fagdagen «Ungdom og utenforskap» er knyttet til det overordnede temaet for Verdensdagen for psykisk helse i 2021 som er «Livet under og etter en pandemi:
Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp». Vi har blant annet fått "Helsesista" som en av foredragsholderne i år, og det bli bli mulighet til å stille henne spørsmål som besvares etter foredraget. 

13
okt
2021

Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud 2021

13.10.2021 08:00 - 14.10.2021 15:30
Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Grunnkurs i HMS for ledere og verneombud  2021

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte

HMS-grunnkurs (også kalt 40-timers kurs) er den lovpålagte opplæringen alle verneombud skal ha.
Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (13. - 14. oktober, Hjemmeoppgave med innlevering 12.november og 22. - 23. november).

14
okt
2021

Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober 2021

14.10.2021 08:00 - 28.10.2021 15:30
Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kompetanseprogram for merkantile SKSD Bodø - oktober 2021

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD.