22
sep
2020

Fagdag - Barn som pårørende

22.09.2020 11:00 -15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen egner seg mest for barneansvarlige, og særlig tilpasset nye.
Enhetsledere kan også delta.

Representanter fra kommunene som ønsker å delta, må avtale dette med Sissel Eidhammer.