Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Søkeresultat

07
des
2022

Kurs - Felles Kompetansemodul FKM, for LIS 2 3 - desember 2022

07.12.2022 08:00 -15:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kurs - Felles Kompetansemodul  FKM, for LIS 2 3 - desember 2022

Kurset avholdes i Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS 2 3 etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning. I tillegg skal FKM temaene integreres i kliniske praksis og veiledning på arbeidsstedet.

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

08
des
2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2022

08.12.2022 14:00 - 08.12.2023 16:00
Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - desember 2022

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø,Sentrum SU 009 - Store Møterom

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig. Lyses ut fortløpende i Kurskatalogen.

 

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

24
jan
2023

Samling for lærlingeveiledere - januar 2023

24.01.2023
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Samling for lærlingeveiledere - januar 2023

Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag og Ernæringskokkefag

30
jan
2023

Fagdag - Barn som pårørende - 2023

30.01.2023 10:15 - 31.01.2023 15:00
Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Fagdag - Barn som pårørende - 2023

Denne fagdagen vil foregå digitalt. 

Fagdagen er for Barneansvarlige og enhetsledere Nordlandssykehuset.

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

31
jan
2023

LIS 1 obligatorisk undervisning Felles kompetansemodul - 31. januar 2023

31.01.2023 14:00 -16:00
Bare for LIS1 ved Nordlandssykehuset HF

Læringsmål: 52/53/54

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS1 skal igjennom i løpet tiden ved Nordlandssykehuset. LIS 1 skal gjennomføre LM 52, 53 og 54. Dette vil skje digitalt