Veiledningskurs Lofoten - mai 2022

Veiledningskurs Lofoten - mai 2022

Innledning:

Møtet mellom veileder og den som skal i praksis er av stor betydning. Din rolle som veileder bidrar til gode læringsmiljø, trivsel og mestring av oppgaver, og er viktig både for våre studenter, medarbeidere og fremtidige kollegaer.

På bakgrunn av innmeldte kompetansebehov og tiltakene i strategisk kompetanseplan 2021-24 inviterer vi til veilederkurs.

Gjennom deltakelse på kurset gir vi deg innføring i bruk av veiledningsverktøy som består av pedagogikk og ulike veiledningsmetoder

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Begrenset antall plasser. Bekreftelse på kursplass vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen!

Sted: Store møterom 3. etg., Nordlandssykehuset Lofoten  

Ved påmelding er du påmeldt del 1 og del 2 (25. mai, og 6. september).

Innhold:
Veilederkurset er 2-delt og går over 2 dager.
• Del 1 Tema som omhandler generell veiledning for elever- og lærlinger fra yrkesfag og studenter fra bachelor -og masternivå
• Del 2 Vedlikehold av ditt «veiledningsverktøy», erfaringsutvekling og fagspesifikk veiledning

Tema du vil lære mer om:
• Pedagogikk og veiledningsmetoder
• Kommunikasjon
• Bevisstgjøring av rollemodeller
• Prinsipper for veiledning
• Erfaringsutveksling

Mål for kursdagene:
• Bidra til pedagogisk kompetanse hos deg som veileder
• Veiledningsverktøy
• Gi status og bidra til trygghet i veiledningssituasjoner

 

Informasjon

Dato 25-05-2022 08:30
Slutter dato 25-05-2022 15:00
Registrert 18
Påmeldingsfrist 03-05-2022 07:30
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt