Fagdag for Lofotleger - mai 2022

Fagdag for Lofotleger - mai 2022

Fadagen er åpen for leger i Nordlandssykehuset og leger i Lofot-kommunene.

I tett samarbeid arrangerer Nordlandssykehuset HF ved samhandlingsavdelingen og Lofotens kommuner to årlige fagdager for leger ansatt i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Helsevesenet er i stadig omstilling og endring, og fagdagene er en viktig arena for samhandling og en møteplass for kunnskapsutveksling og felles faglig oppdatering.
 
Fagdagen er godkjent som poenggivende seks timer i allmennmedisin.
 
Programmet som utarbeides er satt sammen av representanter fra begge tjenestene. 

 

Program: ​

13.30 Registrering/lunsj

14.00-14.05 Velkommen, praktiske opplysninger og helsefellesskap

14.05-14.20 Elektronisk rekvirering av lab og røntgentjenester

14.20-14.30 HurtigPCR direkte fra positiv blodkultur og ved meningitt og PCR ved luftveisdiagnostikk

14.30-14.55 Dialogmeldinger og fastlegedialog

14.55-15.00 Pause

15.00-16.00 Immunterapi og dets utfordringer

16.00-16.15 Presentasjon av sotrovimabbehandling av risikopasienter med covid-19

16.15-16.25 Pause 

16.25-16.40 Fastlegenytt

16.40-17.30 Behandling av diabetes og sykelig overvekt

17.30-17.50 Pause

17.50-18.40 Fortsettelse: Behandling av diabetes og sykelig overvekt

18.40 -18.50 Pause

18.50-19.45 Long-covid, utredning, diagnostisering og behandling. Samhandling mellom 1. og 2.linje og tjenestetilbud i HelseNord. Pasientcase

20:00 - Middag

 Detaljert program finner du HER (åpner i nytt vindu)

Informasjon

Dato 19-05-2022 13:30
Slutter dato 19-05-2022 19:45
Registrert 18
Påmeldingsfrist 05-05-2022 12:00
Pris per billett Ingen kursavgift
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Thon Hotell Svolvær

Registrering for dette arrangementet er nå stengt