Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Kompetanseprogram for merkantile SKSD - oktober 2022

Kompetanseprogram for merkantile SKSD - oktober 2022

I forbindelsen med opprettelsen av SKSD var et av målene at vi skulle sørge kompetanseheving og standardisert opplæring for alle ansatte i SKSD. Frem til nå har den faglige jobben i stor grad bestått av kartlegging og standardisering av arbeidsprosesser, gjennomgang av prosedyrer og rutiner og sørge for at disse er oppdatert og ivaretar nevnte arbeidsprosesser. Her har det lokalt og regionalt blitt gjort en stor jobb og dette arbeidet har vært en forutsetning for å kunne gå i gang med kompetanseprogrammet.

Målet for selve programmet er at alle i SKSD skal kjenne vår organisasjon, dens mål og visjoner, forstå prinsippene i finansieringsordningen for helseforetak, kjenne våre verdier og ha en lik forståelse for hvordan vi møter våre pasienter.

Deltakelse må være avklart med nærmeste leder.

Program for dagene:

Torsdag 20. oktober - auditorium 9. etg. sentrum
08.00 Registrering og velkommen 
          • Kursleder Trine Kaspersen, konst ass. senterleder 
          • Kursleder Vivi-Ann Samuelsen, avdelingsleder post og dukumentasjon 
08.15 Sykehusets oppdrag og bestilling, finansiering og rapportering 
           • Tonje Hansen, fagdirektør 
09.00 Rapportering og ICD10 
           • Elisabeth Mentzoni, rådgiver 
10.00 Mobbing, trakassering, varsling og behandling av varsler 
           • Gry Dahl, rådgiver 
11.30 Lunsj 
12.15 Taushetsplikt, opplysningsplikt, journalføring mm 
           • Eystein Præsteng Larsen, seniorrådgiver/jurist 
14:00 Pasientsikkerhet 
           • Pernille Aune, 
15.00  Takk for i dag  

Fredag 21. oktober - auditorium 9. etg. sentrum
08.00 Klart språk - hvordan skrive/hva svare/hvordan fremstå 
           • Randi Angelsen, kommunikasjonssjef 
09.00 Hva er docmap? Forbedring og avvik i docmap 
           • Terje Svendsen, kvalitetsleder 
10.00 Barn som pårørende 
          • Elisabeth Heldahl, erfaringskonsulent 
11.00 Lunsj 
11.45 Uønskede / truende hendelser 
           • Øystein Hoel, seksjonsleder, DTEK brann og sikkerhet. 
12.30 Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient 
           • Eirik Hugaas Ofstad, avdelingsoverlege 
14:00 Takk for i dag 

Fredag 28. oktober – Festsalen, Rønvik
08.00 Pasientreiser 
           • Stine Mari Dybdahl, rådgiver pasientreiser - Undervisning på skype 
09.15 Helfo, hvilke plikter har vi, hvilke rettigheter har pasienten 
           • Ragnhild Eriksen, pasientrådgiver - Undervisning på Skype 
10.15 Service 
           • Hege Stefansen, rådgiver 
11.15 Lunsj 
12.00 Personvern / Informasjonssikkerhet 
           • Jørgen Knutsen Sandø, personvernombud 
13.00 Etikk i helsevesenet 
           • Ingeborg Overvoll, sykehusprest 
15.00 Takk for i dag

Klasseromsundervisning

Torsdag 3. november – Auditorium 9. etg. sentrum
10.00-16.00 Henvisning 
                     Lunsj 
                     Ventelisteoppfølging 
                     Oppsummering/digitale hjelpemidler 
Det legges inn pauser etter behov 


Fredag 4. november
08.00-10.45 Oppgjør poliklinikk 
10.45-11.30 Lunsj
11.30-14.30 Mine arbeidsoppgaver
14.30-15.30 Oppsummering/digitale hjelpemidler

Kunnskapstest - dag kommer.

Program med forbehold om endringer.

Informasjon

Dato 20-10-2022 08:00
Slutter dato 20-10-2022 15:30
Kapasitet 35
Registered 28
Ledige plasser 7
Påmeldingsfrist 14-10-2022 10:00
Pris per billett Bare for merkantilt ansatte i SKSD
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Auditoriet 9. etasje (B09.034), Sentrum , Bodø