Forside

Innlogging

Om oss

 

 

Bodø

Grunnkurs helsepedagogikk - Digitalt - februar 2023

Sted: Digitalt på Whereby

I Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan pkt. 6.1.1 står det at pasientene ved utredning og behandling skal møte helsepersonell med gode helsepedagogiske ferdigheter som etterspør deres erfaringer, ønsker og målsettinger.

Kurset er gratis. 

Dato 01-02-2023 11:30
Slutter dato 01-02-2023 15:30
Kapasitet 11
Registered 9
Ledige plasser 2
Påmeldingsfrist 26.01.2023
Pris per billett Gratis. For helsepersonell og brukerrepresentanter ved LMS i Helse Nord, og våre samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i Nordland
Kontaktperson Odd Leithe

Registrering for dette arrangementet er nå stengt

Kurs i samisk språk og kultur

For ansatte i Nordlandssykehuset HF som ønsker å øke sin kompetanse i samisk språk og kultur.

 

 

Sted: Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø.
Streames til:
• Lofoten grupperom: GRD-Møterom-Telestudio-Gulbygget-M110
• Vesterålen grupperom: NLSH-SKN-ADM-A3100

 

Dato 09-02-2023 08:15
Slutter dato 09-02-2023 13:00
Registered 48
Påmeldingsfrist 02-02-2023 07:30
Pris per billett Kurset er bare for ansatte i Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson Odd Leithe
FKM - Klinisk Etikkrefleksjon, for LIS 2 3 - februar 2023

FKM - Klinisk Etikkrefleksjon 
Kurssted:
Nordlandssykehuset Bodø, BOO-SEN-N01.032

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Målet er å gi et redskap for refleksjon rundt etiske problemstillinger i den klinisk hverdagen Det er inntil 10 plasser hver gang, vi vil arrangere dette flere ganger årlig.

 

Dato 16-02-2023 14:00
Slutter dato 16-02-2024 16:00
Kapasitet 10
Registered 9
Ledige plasser 1
Påmeldingsfrist 02.02.2023
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe
Veiledningskurs Bodø - februar 2023

Målgruppe: Veiledere for elever, yrkesfaglærlinger og for studenter på bachelor og masternivå.

Begrenset antall plasser.

Sted: Festsalen, Nordlandssykehuset Bodø.

Dato 23-02-2023 08:30
Slutter dato 23-02-2023 15:00
Kapasitet 25
Registered 25
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 01-02-2023 08:00
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehuset
Kontaktperson Odd Leithe

Arrangementet er dessverre fullbooket

Grunnkurs i HMS - vår 2023

Målgruppe: Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte.

Kurset er i sin helhet obligatorisk for verneombud og ledere, og ved behov vil ledere og verneombud bli prioritert ved tildeling av plasser.

Ved påmelding er du påmeldt hele kurset (18. - 19. april, 25. mai innlevering hjemmeoppgave og 6. - 7. juni).

Dato 18-04-2023 08:00
Slutter dato 19-04-2023 15:30
Registered 13
Påmeldingsfrist 20-03-2023 07:30
Pris per billett Bare for ansatte i Nordlandssykehsuet
Kontaktperson Odd Leithe